Cam2 beles Sex talk cam room

Huius pretiosissimi codicis ope nomina f ere innumera in libris rationum false inserta emendare potui. Nam voluminibus rationum erogatorum perscrutatis cum in sic dictum archivum commissionis financiariae transiissem,^^ ^ Hoc volumen sub Nr.

259 rationes notariorum castrensium Hungaricorum continet ; incipit mense Octobris 1580 et finitur mense Augusti 1581.

Quibus bene perpensis quae iuxta orthographiam Polonicam scripta inveni, immutata re Uqui, sed erronea loca in Varsovia, Vilna et Stefanowski correxi, cum et ipsi historiographi Polonici hunc scribendi modum sequantur.

Sed cum prae animo habuissem etiam tales diplomaticas annotationes conferre, quae in his minutis scheduhs contentae vitam fatumque nonnullorum illustrare possent, plures ex i Uis adieci, in quibus locus annotatus, maxime nostra interest.^^ Novam, ineditam Hungarico-historicam materiam tribus itineribus ex archivis Varsoviae haustam hocce modo typis exscri- bendam atque pubhci iuris faciendam curavi.

Hoc in singuhs locis semper annotabo, contractiones vero ac extractus [parenthesi quadrato] significabo.

In dies crescente locupleti materia etiam ardor animi auge- batur, perlustratisque voluminibus tempore feriarum, quibus scholae vacabant, annormn 1899 — 1900. Prae copia grandi culturistico-historica annotationum Polonicarum partes erroneas, Hungaros respicientes non aegre tuh, quibus immo et assuevi.

Quando stipendia distribuerunt, aurigae Hungari sive in Latino, sive in Polonico sermone semper ut Kocsis anno- tati fuerant, immo substantivum ahquoties Polonice quoque de- clinabant. Ex quibus 4 singulis diebus variatim praestandis circa M**"" Regiam obsequiis vigilabunt, caeteri interea diversis dediti disciplinae exercitationi- bus, intendantes arti nempe gladiatoriae vel domandorum inci- tatorumque equorum scientiae.

Hi homines certe secundum praenomina sua appella- bantur Hungarice aeque ac Latine : Janos kocsis, Georgius kocsis etc. Quilibet illorum habebit equum suum bonum et valentem. lidem vestitum annuum duphcem habebunt (videhcet pro superiori et inferiori veste) et anno tertio foderaturam competen- tem. Hos autem istorum exercitiorum magistros Sua Sacra Maiestas in eorum usus alet et conducet.

Leave a Reply